Kategorier
Brandlarm

Skydda liv och egendom med brandlarm i Stockholm

Bränder är tyvärr en vanlig anledning till både personskador och skador på egendom. Att installera bra brandlarm i Stockholm kan förhindra stora skador.

Varje byggnad behöver brandlarm, privatbostäder som kontor och industrilokaler. En brand kan uppstå varsomhelst och vid vilken tid på dygnet som helst. Man behöver arbeta förebyggande för att förhindra bränder men man behöver också ha ett välfungerande brandlarm. Hur löser man detta när ingen är på plats i en specifik byggnad? 

Alla är bekanta med det traditionella brandlarmet. Det sitter i våra hem och det kan ha en irriterande ovana att tjuta för en rykande stekpanna. Eller så kan det tyckas. Men utan brandlarmet hade en riktig brand kunnat utvecklas. I en lokal där ingen befinner sig måste det till mer än bara en sådan signal.

Brandlarm räddar i bästa fall både liv och egendom

Den bästa lösningen är att ha ett brandlarm i Stockholm installerat som larmar till utvalda personer. Hur fungerar detta? Jo, man går först igenom de aktuella lokalerna och försöker identifiera punkter där brand skulle tänkas kunna uppstå. Sedan monteras ett heltäckande brandlarm som kommer att aktiveras av rök eller andra tecken på brand.
När systemet detekterar brand kommer det automatiskt att larma till ett i förväg angivet antal punkter. Till installationsföretagets larmportal, till SOS eller till vald larmcentral. Dessutom kommer det larm till ett antal i förväg valda mobiltelefoner. Då lämpligen till personer inom företaget som behöver informeras omgående om eventuella problem. Snabbt och effektivt larm.